Language:

New law supports all families who suffer the loss of a child

Date: 10/04/19


New workplace rights to give paid leave to those who have suffered the loss of a child and ensure they are treated compassionately by employers were set out by the government. If you would like more information, please feel free to speak to project worker.


Vyriausybė priėmė naują darbo įstatymą, suteikiantį mokamas atostogas tiems, kurie neteko vaiko, ir užtikrinti, kad darbdaviai elgtųsi su jais su užuojauta. Jei norite gauti daugiau informacijos, nedvejodami kreipkitės į projekto darbuotoją.


Новые права рабочих: работодатель обязан оплатить отпуск в случае потери ребенка, и относиться к ним в соответствии с законом. Если вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, не стесняйтесь говорить с работником проекта.


Valdība ir pieņēmusi jaunu darba likumu, kas nodrošina apmaksātu atvaļinājumu tiem, kas zaudējuši bērnu, un nodrošina, ka darba devēji pret viņiem izturas līdzjūtīgi. Ja jums ir nepieciešama papildus informācija, lūdzu, sazinieties ar projekta darbinieku.

 


Nowe prawa dla osób pracujących, które straciły dziecko, zostały wytyczone przez rząd. Osoby takie są uprawnione do płatnego urlopu i powinny być traktowane współczująco przez pracodawców. Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat, prosimy o rozmowę z naszym pracownikiem.


< Back to updates