Language:

Books wanted

Date: 16/01/19


We are collecting unwanted books in different languages for the Queen Elizabeth Hospital library. If you have any books you no longer want, we’d love to have them for patients at the hospital who do not read in English.


Mes renkame knygas Karalienės Elžbietos ligoninės bibliotekai įvairiomis kalbomis. Jei turite kokių nors knygų, kurių jums nebereikia, mes norėtume, kad jos būtų skirtos ligoninės pacientams, kurie neskaito anglų kalba.


Мы собираем ненужные книги на разных языках для библиотеки больницы Королевы Елизаветы. Если у вас есть какие-то книги, которые вам больше не нужны, мы хотели бы, чтобы они были для пациентов в больнице, которые не читают по-английски.


Mēs pieņemam grāmatas dažādās valodās Queen Elizabeth slimnīcas bibliotēkai. Ja jums ir kādas grāmatas, kuras jums nav vajadzīgas, mēs vēlamies pieņemt tās slimnīcas pacientiem, kuri nelasa angļu valodā.


Zbieramy książki w różnych językach, które już są niepotrzebne, a przydadzą się w naszej, szpitalnej bibliotece. Jeżeli posiadają Państwo książki, których już nie używacie, chcielibyśmy je otrzymać dla pacjentów szpitala, którzy nie czytają po angielsku.


< Back to updates