Language:

West Norfolk Homechoice forms

Date: 12/12/18


INFORMATION REGARDING UNAVAILABILITY OF HOMECHOICE APPLICATION FORMS
As the Council office is closed over the Christmas period the West Norfolk Homechoice application and change of circumstances forms will not be available for completion from 12 noon on Friday 21st December 2018. The forms will be available again after 10am on Thursday 3rd January 2019 when staff will be available if assistance if needed.

CHRISTMAS 2018 BIDDING INFORMATION
There will be no new advert opening on Wednesday 19th December 2018. The next advert will open on Wednesday 26th December 2018 and will close on Monday 31st December 2018 at 12 noon. The next advert will open one day later than usual on Thursday 3rd January 2019.


INFORMACIJA APIE HOMECHOICE PRAŠYMUS
Kadangi konsulas bus uždarytas per Kalėdų laikotarpį, “West Norfolk Homechoice” prašymas ir aplinkybių pasikeitimų formos nebus prieinamos nuo gruodžio 21d. penktadienio 12.00 val. Šios formos vėl bus prieinamos po 2019 m. sausio 3 d., trečiadienio, 10.00 val., kai darbuotojai bus grįžę, jei prireiktų kokios pagalbos.

2018 KALĖDŲ BALSAVIMO INFORMACIJA
2018 m. gruodžio 19 d., trečiadienį, nebus naujų balsavimų. Sekantys balsavimai bus atidaryti 2018 m. gruodžio 26 d., trečiadienį ir uždaryti gruodžio 31 d., pirmadienio vidurdienį. Kiti balsavimai bus atidaryti viena diena vėliau nei įprasta ketvirtadieni – 2019 m. sausio 3 d.

 


ИНФОРМАЦИЯ О НУДОСТУПНОСТИ HOMECHOICE ФОРМ
Поскольку офис самоуправления закрыт в течение рождественского периода, заявление на социальное жилье Западного Норфолкa и изменения в обстоятельствах не будут доступны для заполнения с 12.00 в пятницу 21 декабря 2018 года. Эти формы будут доступны снова после 10 утра в четверг 3 января 2019 года, когда сотрудники будут смогут помочь в случае необходимости.

РОЖДЕСТВО 2018 ИНФОРМАЦИЯ О ГОЛОСОВАНИИ
В среду, 19 декабря 2018 года, новый объявлений не будет. Следующее объявление откроется в среду 26 декабря 2018 года и завершится в понедельник, 31 декабря 2018 года, в 12 часов. Следующее объявление откроется на один день позже обычного в четверг 3 января 2019 года.


INFORMĀCIJA PAR HOMECHOICE PIETEIKUMA FORMU
Tā kā Ziemassvētku laikā King’s Lynn dome ir slēgta, West Norfolk Homechoice pieteikums un apstākļu izmaiņu veidlapas nebūs pieejamas no 2018. gada 21. decembra piektdien plkst. 12.00. Šīs veidlapas būs pieejamas pēc 2019. gada 3. janvāra ceturtdien plkst. 10:00, ja būs nepieciešama palīdzība.

2018.GADA ZIEMASSVĒTKU BALSOŠANAS INFORMĀCIJA
2018. gada 19. decembrī trešdien jauna sludinājuma nebūs. Nākamais balsošanas sludinājums būs 2018. gada 26. decembrī trešdien, un balsošana sāksies 2018. gada 31. decembrī pirmdien plkst. 12.00. Nākamais balsošanas cikls tiks atvērts vienu dienu vēlāk nekā parasti, 2019. gada 3. janvārī ceturtdien.


< Back to updates